Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
1 Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
2 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân
3 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên
4 Đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn.
5 Thủ tục: Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
6 Thủ tục: Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
7 Thủ tục: Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
8 Thủ tục: Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
9 Thủ tục: Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
10 Thủ tục: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
11 Thủ tục: Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
12 Xóa đăng ký phương tiện
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
14 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
16 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
17 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết
18 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
19 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường
20 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
21 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
22 Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
23 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
24 Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
25 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
26 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
27 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
28 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
29 Công nhận gia đình văn hóa
30 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
31 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
32 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
33 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
34 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
35 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
36 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
37 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
38 Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”
39 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”
40 Thủ tục “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng”
41 Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”
42 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
43 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
44 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
45 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
46 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
47 Thủ tục thực hiện việc giải trình
48 Thủ tục thực hiện việc giải trình
49 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
50 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
51 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập
52 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập
53 Thủ tục xử lý đơn
54 Thủ tục tiếp công dân
55 Thủ tục giải quyết tố cáo
56 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
57 Thủ tục miễn nhiệm Tuyên truyền viên pháp luật
58 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
59 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
60 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
61 Thủ tục trả lại tài sản
62 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
63 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
64 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
65 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
66 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
67 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
68 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
69 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
70 Thủ tục chứng thực di chúc
71 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
72 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
73 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
74 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
75 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
76 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
77 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
78 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
79 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
80 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
81 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
82 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
83 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ
84 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi
85 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
86 Thủ tục Đăng ký lại khai tử
87 Thủ tục đăng ký lại kết hôn
88 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh
89 Thủ tục Đăng ký khai tử
90 Thủ tục Đăng ký bổ sung hộ tịch
91 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch
92 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con
93 Thủ tục Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ
94 Thủ tục Đăng ký giám hộ
95 Thủ tục Đăng ký kết hôn
96 Thủ tục Đăng ký khai sinh
97 Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng
98 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
99 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo
100 Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
101 Thủ tục đăng ký người vào tu
102 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng
103 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Thông báo


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
25%
5 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
50%
10 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
25%
5 Phiếu
Tổng cộng: 20 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập