UBND xã Tiên Ngọc trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9
UBND xã Tiên Ngọc trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9
Đảng uỷ xã Tiên Ngọc ban hành kế hoạch về phát triển TDTT trong giai đoạn mới
Đảng uỷ xã Tiên Ngọc ban hành kế hoạch về phát triển TDTT trong giai đoạn mới
Truyền thông chuyên đề: phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho Hội viên, phụ nữ
Truyền thông chuyên đề: phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho Hội viên, phụ nữ
Tiên Ngọc tập huấn, hướng dẫn phân loại, thu gom và xử lý chất thải khu vực nông thôn
Kế hoạch hoạt động của Tổ công nghệ cộng đồng năm 2024
Kế hoạch hoạt động của Tổ công nghệ cộng đồng năm 2024

Thông báo


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
25%
5 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
50%
10 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
25%
5 Phiếu
Tổng cộng: 20 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập