Chi tiết tin

ĐẢNG ỦY XÃ TIÊN NGỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG TÁM, KHOÁ XIII

Ngày đăng: 12:45 | 26/02 Lượt xem: 24

ĐẢNG ỦY XÃ TIÊN NGỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG TÁM, KHOÁ XIII

Sáng ngày 23/02/2024, Đảng ủy xã Tiên Ngọc tổ chức hội nghị triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần tám Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên của xã.
Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN, cán bộ quân dân chính xã, thôn và 80 đảng viên trong đảng bộ. Tại Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Sơn Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Lê PhướcTình quán triệt các chuyên đề của Nghị quyết TW 8 khoá XIII.
Qua một ngày làm việc, cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII: Về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; Chỉ thị số 28 của Bộ chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Về Kinh tế xã hội năm 2023-2024.
Bế mạc Hội nghị đồng chí Lê Văn Sơn – Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh, đây là những vấn đề cốt lõi, có nhiều điểm mới, nội dung quan trọng gắn với các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp và thực tế tại xã nhà. Đồng chí đề nghị các chi bộ, UBND, UBMT, các đoàn thể chính trị xã hội trên cơ sở kế hoạch của Đảng uỷ và những nội dung được quán triệt tại hội nghị, tiếp tục xây dựng kế hoạch để quán triệt cho cán bộ, viên chức, đoàn, hội viên và Nhân dân; xem đây là nội dung quan trọng để tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của từng đơn vị, chi bộ; Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi toàn diện, sớm đưa nội dung nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Tác giả: Lê Phước Tình

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
25%
5 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
50%
10 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
25%
5 Phiếu
Tổng cộng: 20 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập