Chi tiết tin

Xã Tiên Ngọc qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 -CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Ngày đăng: 10:02 | 09/01 Lượt xem: 268

Xã Tiên Ngọc qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 -CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Qua 05 năm triển khai thực hiện “Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới’, Đảng uỷ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện, Chỉ thị số 21 của Bộ chính trị, đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ, từ đó nhận thức và trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vai trò, vị trí, công tác phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực.
Đảng uỷ, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, đạt hiệu quả cao. Việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, kịp thời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hội nghị, các chương trình bồi dưỡng, các lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên đề... Với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được khẳng định; bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội từng bước được bảo đảm, thường xuyên làm tốt công tác phối hợp tạo điều kiện cho Phụ nữ xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đảng uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa các chỉ tiêu về bình đẳng giới và công tác phụ nữ vào các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong 5 năm qua đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tích cực tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quan trọng liên quan đến chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, các chỉ tiêu, nghị quyết của Hội đồng nhân dân về giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn, chương trình MTQG xây dựng NTM… Tăng cường phối hợp xử lý vi phạm chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình, trẻ em tại địa phương.
Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án 938 của Chính phủ về "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027", với các mô hình câu lạc bộ như “ CLB Gia đình phát triển bền vững”, mô hình “ Địa chỉ tin cậy”, “Nhật ký thăm hộ”. Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", với nhiều nội dung, hình thức hoạt động cụ thể mang hiệu quả tích cực, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, như: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, năng lực, xây dựng cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đã hỗ trợ 133/499 hội viên, các điều kiện để phát triển kinh tế, nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu 01 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, với số tiền 1,2 triệu đồng/ năm. Thực hiện các phần việc "Xây dựng nông thôn mới", Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, Giúp 10 phụ nữ nghèo thoát nghèo; xây 3 tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp, 5 tuyến đường tự quản, Mô hình Liên kết Nhà sạch vườn đẹp, 2 mô hình phân loại rác thải, vận động trồng hàng rào cây xanh tại thôn 3, thôn 4..., với số tiền trên 80 triệu đồng. Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đã thực hiện ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình với nguồn vốn hơn 6 tỷ cho 133 HV.
Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. 01 HTX với 4 lao động nữ tham gia, 03 mô hình phụ nữ khởi nghiệp với 6 thành viên tham gia. Hằng năm Hội Phụ nữ phối hợp với UBND, UBMT các đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, các lớp đào tạo nghề để tạo điều kiện cho phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, mở 5 lớp học nghề cho 185 LĐ nữ, 15 lớp tập huấn KHKT cho 380 lượt HVPN tham gia.
Đảng uỷ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, củng cố Ban chấp hành, Ban thường vụ hội phụ nữ đi vào hoạt động có hiệu quả, nhiều năm liền Ban chấp hành hội phụ nữ xã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tác giả: lê văn sơn

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
25%
5 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
50%
10 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
25%
5 Phiếu
Tổng cộng: 20 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập