Chi tiết tin

Đảng uỷ xã Tiên Ngọc thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát năm 2022

Ngày đăng: 11:05 | 14/03 Lượt xem: 684

Năm 2022, Đảng bộ xã Tiên Ngọc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy xã Tiên Ngọc thường xuyên, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; copong tác kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực, quản lý đất đai, công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.
Trong năm 2022 Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã Tiên Ngọc tiến hành kiểm tra 2 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm về thực hiện Quy chế làm việc: Kiểm tra 2 cuộc về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát: tại chi bộ Y tế và chi bộ trường TH&THCS Trần Quốc Toản; kết quả các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Kiểm tra 2 cuộc về thực hiện nhiệm vụ thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tại chi bộ Y tế và chi bộ trường TH&THCS Trần Quốc Toản; kết quả các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đối với chi bộ thôn 1. Giám sát việc thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo số 48-TB/ĐU ngày 11/6/2021 Kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy tại cuộc họp Ban chấp hành mở rộng bàn chuyên đề về công tác quản lý bảo vệ rừng và giải phóng mặt bằng các tuyến giao thông đối với chi bộ thôn 2. Xử lý kỷ luật 2 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ 3 +.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Một vài chi ủy, chi bộ chưa nhận thức đúng và phát huy vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; việc kiểm tra chi bộ và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế. Công tác tự kiểm tra của chi bộ chưa được quan tâm đúng mức. Việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau khi có kết luận kiểm tra, giám sát ở một vài chi bộ chưa nghiêm túc.
Trong năm 2023, để công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao hơn nữa, Đảng ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy các chi bộ cần thực hiện tốt những giải pháp cơ bản sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vai trò vị trí, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới.
- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng các chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh.
- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chi ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra Đảng ủy đối với việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Bí thư các chi bộ phải đề cao trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong chi bộ.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát. Duy trì thực hiện tốt nền nếp chế độ sinh hoạt, phát huy dân chủ, bảo đảm cho mọi cán bộ, đảng viên được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung liên quan đến hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng. Trong sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm tính Lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
- Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy: thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy, qui chế làm việc của các chi bộ và cơ quan đơn vị, làm tốt công tác tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
Phát huy tốt kết quả về công tác kiểm tra, giám sát nói riêng và kết kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính trị của địa phương trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Tác giả: Lê Văn Sơn

Nguồn tin: Đảng uỷ xã Tiên Ngọc

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
25%
5 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
50%
10 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
25%
5 Phiếu
Tổng cộng: 20 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập