Chi tiết tin

Tiên ngọc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Ngày đăng: 16:24 | 29/01 Lượt xem: 35

Tiên ngọc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Trong 10 năm qua thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” Đảng ủy xã xã định thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn hoạt động của Khối dân vận xã gồm 12 thành viên do đồng chí Phó bí thư thường trực đảng uỷ xã làm Trưởng khối, củng cố các Tổ dân vận các thôn do đồng chí bí thư chi bộ làm tổ trưởng, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc, bức xúc trong nội nhân dân. Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, thực hiện tốt có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tỷ lệ nghèo của xã năm 2022 còn 3,48%. Trên cơ sở Nghị quyết số 25 của Bộ chính trị Đảng uỷ xã Chương trình hành động số 29-CTr/ĐU, ngày 30/9/2013 về triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đã huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến các Chi bộ tập trung thực hiện và hoàn thành tốt có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, Trong quá trình triển khai công tác Dân vận của Đảng, xã đã gắn với việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí, thường xuyên chú trọng đẩy mạnh việc học tập làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phong trào thi đua xây dựng Đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” xã đã thực hiện tốt các quy định trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; tiếp 400 lượt công dân nhận 75 đơn, giải quyết xong 75 đơn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Trong 10 năm. Tiếp nhận và giải quyết 1156 hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, giao, nhận quân, đăng ký thanh niên tuổi 17, kết nạp dân quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; hoàn thành công tác huấn luyện Dân quân tại chỗ, Dân quân năm thứ nhất đảm bảo theo kế hoạch.
Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai chỉ đạo vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới. Trong 10 năm đã vận động nhân dân toàn xã đã đóng góp trên 2 tỷ đồng, hiến trên 50 ha đất, tham gia 3789 ngày công làm các công trình Nông thôn mới, gồm các công trình giao thông ĐX, Trục thôn và ngõ xóm; các công trình thuỷ lợi, Trường học; Nghĩa trang nhân dân; trụ sở làm việc UBND xã và một số công trình khác, với tổng kinh phí: 49.713.704.000đ, góp phần hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Chương trình “Tết vì người nghèo” được tổ chức hàng năm và thu được kết quả cao, Quỹ “Vì người nghèo” 10 năm qua toàn xã vận động trên 180 triệu đồng; xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo. Thực hiện đề án 548 của huyện nay là Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, trong 10 năm qua đã chỉ đạo cải tạo và trồng mới được 149 hộ/ 158 mô hình có hiệu quả kinh tế, tổng số tiền đầu tư là 5.583.330.000đ.
Trao đổi với chúng tôi ông Lê Phước Tình, Phó Bí thư đảng uỷ-Trưởng khối dân xã cho biết để có được kết quả trong công tác dân vận trong thời gian qua là có sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đồng tình hưởng ứng của nhân dân, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là phát huy được vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ. Ông Trần Văn Tâm người dân thôn 2 cho biết, một khi người dân chúng tôi được bàn bạc, thống nhất một cách công khai dân chủ, trên cơ sở dân biết, dân, bàn, dân làm, dân hưởng thụ thì chúng tôi thì có khó khăn đến mấy chúng tôi cũng làm được.
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành TW Đảng về công tác dân vận trong 10 năm qua của địa phương, chỉ là kết qủa bước đầu trong công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của BCHTW Đảng trong thời gian đến đảng uỷ xã. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 25 - NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” trong cán bộ đảng viên và nhân dân toàn xã, nhằm nâng cao nhận thức về công tác dân vận. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, Khối dân vận xã và Tổ dân vận thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có uy tín, Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong công tác vận động, tập hợp quần chúng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội theo Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 05 của Huyện ủy Tiên Phước. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác dân vận, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện; đồng thời tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiểu biểu; tập trung chỉ đạo củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tác giả: lê văn sơn

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
25%
5 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
50%
10 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
25%
5 Phiếu
Tổng cộng: 20 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập